Xunta de goberno formada polos seguintes membros:

foto2Mª Angeles Ruibal Sanmartín: Decana

Emilio Lago Alonso: Vicedecano e Tesoureiro en funcións

José Manuel Rodríguez García: Interventor e Secretario en funcións

María B. Rama Carreira: Vocal


Asinado convenio coa Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA)

Posta en marcha do VISADO DIXITAL.