Xunta de goberno formada polos seguintes membros:

foto2Mª Angeles Ruibal Sanmartín: Decana

Emilio Lago Alonso: Vicedecano e Tesoureiro en funcións

Rafael González Sanmartín: Secretario

José Manuel Rodríguez García: Interventor

María B. Rama Carreira: Vocal