Xunta de goberno formada polos seguintes membros:

 

foto2Mª Angeles Ruibal Sanmartín: Decana

Emilio Lago Alonso: Vicedecano

Rafael González Sanmartín: Secretario

José Ramón García Cerviño: Tesoureiro

José Manuel Rodríguez García: Interventor

María B. Rama Carreira: Vocal